VÝSTAVBA  RODINNÝCH  DOMŮ

od vašeho návrhu až po kolaudaci

Naše činnost

Výstavba rodinných domů

V naší společnosti si můžete vybrat návrh rodinného domu dle Vašich požadavků a to buď z našich projektů nebo z projektů různých katalogů, např. společnosti EUROLINE Bohemia s.r.o., se kterou naše společnost několik let spolupracuje.

Příhradové vazníky

Příhradové vazníky vyrábíme systémem gang-nail na základě statických výpočtů společností MITEK. Díky této vlastní výrobě dokážeme naprojektovat a vyrobit standardní i atypická zastřešení, to nejenom rodinných domů, ale i hal s větším rozponem podpěr.

Ostatní stavební práce

Díky bohatým zkušenostem je naše společnost schopna provést novou výstavbu, stejně tak i odborně zrekonstruovat objekty stávající. Pro zdárné uskutečnění stavebních záměrů vlastní naše společnost jak techniku pro zemní práce, tak třeba i zařízení pro foukanou izolaci.

Inženýrská činnost

Pomůžeme vám při návrhu projektu rodinného domu.

Spolupracujeme s projektanty, kteří vám po vzájemné dohodě vypracují projekt rodinného domu potřebný pro územní nebo stavební povolení, případně ohlášení stavby na stavebním úřadě.

Zařizujeme stavební povolení, případně ohlášení stavby rodinného domu na stavebním úřadě nebo jiné stavby (ČOV) na vodoprávním úřadě.

Reference