Výstavba rodinných domů

V naší společnosti si můžete vybrat návrh projektu rodinného domu dle Vašich požadavků a to buď z našich projektů nebo z projektů různých katalogů, např. společnosti EUROLINE Bohemia s.r.o., se kterou naše společnost několik let spolupracuje.

Můžete si vybrat z velkého množství návrhů nízkoenergetických či pasívních rodinných domů v různých provedeních a finálních podobách, které plně uspokojí Vaše očekávání a požadavky na moderní, příjemné a finančně úsporné bydlení.

Při výběru domu si hlavně promyslete vhodnost dispozičního řešení pro Vaši rodinu, vhodnou velikost vzhledem na finanční možnosti, rozměry pozemku, vztah ke světovým stranám a technickou náročnost.

U ceny domu je potřebné si hlavně uvědomit, že cenu rodinného domu určuje v první řadě stavebník sám, a to výběrem velikosti domu, způsobem dodávky stavby a standardem použitých stavebních materiálů.  Naše stavební firma Vám na základě Vašeho projektu udělá bezplatnou nabídku na výstavbu, která bude obsahovat nejen cenu, ale i termíny, záruky a také platební podmínky. Solidnost naší stavební firmy nejlépe prověříte referencemi předešlých zákazníků.

Možnosti výběru rodinných domů z hlediska úspory energie:

Příklady prospektů vlastních projektů

Nízkoenergetické domy

Co je to nízkoenergetický dům?

Nízkoenergetický dům je ve své podstatě stavba, která má nízkou spotřebu energie při vytápění. To je možné hlavně díky správnému návrhu (projektu) domu a provedení stavebních postupů bez „tepelných mostů“.

Součástí návrhu nízkoenergetického domu je i volba volba pozemku s ohledem na místní klima, uspořádání terénu a okolní vegetace.

V čem se nízkoenergetický dům odlišuje od klasických domů?

Nízkoenergetické domy mají ve srovnání s běžnými domy zhruba o třetinu až polovinu menší spotřebu tepla při vytápění. Nízkoenergetický dům má spotřebu tepla menší než 50 kWh na 1 m² podlahové plochy vytápěné části domu za rok (toto je definováno normou ČSN 73 0540).

Dalším znakem nízkoenergetického domu je jeho jednoduchý tvar s tím, že většina obytných místností je orientovaná na jih, čímž se velmi dobře využívá sluneční energie při vytápění domu. K tomu přispívá i správná volba způsobu vytápění, které pružně reaguje na změny počasí a dobře se reguluje.

Výhody nízkoenergetického domu

Nejdůležitější výhodou nízkoenergetického domu je jeho velmi dobrá tepelná izolace. A to izolace obvodových stěn, podlahy, střechy, oken a dveří. Díky tomu dochází k výrazným úsporám finančních prostředků potřebných k úhradě energií. Kvalitní provedení tepelné izolace má vliv i na příznivé vnitřní klima s nižší hlučností.

SCHÉMA  NÍZKOENERGETICKÉHO  DOMU

Pasivní domy

Co je to nízkoenergetický dům?

Pasivní dům je úspornější ve srovnání s nízkoenergetickým domem. Podstata pasivního domu je jednoduchá – pasivní dům nepotřebuje zařízení, která jsou finančně nákladná nebo náročná po technické stránce. A navíc pasivní dům neklade vysoké požadavky na obsluhu jeho uživateli.

V čem se pasivní dům odlišuje od klasických domů?

Hlavní rozdíl pasivního domu oproti běžným novostavbám je jeho tepelná ztráta. Ta je na tak nízké úrovni, že se obejdete bez běžného způsobu vytápění. Teplo získané ze slunečního záření, lidí a elektrických spotřebičů v pohodě vytopí celý Váš dům po téměř celý rok.

Tímto způsobem je možné ušetřit až 90% nákladů potřebných pro vytápění pasivního domu.

Výhody pasivního domu

Největší výhodou pasivního domu (kromě výrazné úspory při jeho vytápění) je příjemná teplota vnitřního prostředí v průběhu celého roku – a to jak v horkých letních dnech, tak i v extrémně mrazivých zimních dnech.

Další skvělou výhodou pasivního domu je čerstvý vzduch, který se tvoří při větrání. A navíc můžete zapomenout na všem dobře známý průvan.

A další výhoda? Pasivní dům je možné postavit za skoro stejné náklady jako novostavbu běžného domu.

SCHÉMA  PASIVNÍHO  DOMU